FoxCraft Flåning

Flåning från FoxCraft

I flåningsarbetet behövs en erfaren och stadig hand

FoxCraft är en erfaren och beprövad leverantör av pälsningsäsongens kanske viktigaste del – flåningen. Varför chansa?

Pälsningsperioden är en krävande tid på året för farmaren och en tid då vi på FoxCraft går på full fart i produktionen. Alla delar skall samarbeta så att slutresultatet blir av yppersta klass. Vi sätter stor vikt vid detaljer och lämnar ingenting åt slumpen.

Flåningen är den del av processen som medför mest utmaningar, både produktionstekniskt och logistiskt. För att kunna utföra en framgångsrik flåning krävs det att man är medveten om de utmaningar som finns på vägen. Det krävs erfarenhet och kunnande. På FoxCraft har vi under åren byggt upp en portfölj med kunskap som möjliggör en så smärtfri flåningsprocess som möjligt – med ett slutresultat som ger våra kunders skinn alla förutsättningar för en önskvärd sortering och avkastning.

Vår erfarenhet är vår främsta styrka. Flåningen är en process fylld med utmaningar och allt kan gå fel. Flåningen som är ett hantverk, kräver skolning. Vi skolar varje år flåare för att tillgodose farmare med kunnig arbetskraft. En ny flåares styrka ligger i hans skolning och att han vet hur ett högkvalitativt arbete skall utföras. Vi tummar aldrig på kvaliteten!

Våra kunders feedback talar för sig själv. När de anförtror oss sina rävar för flåning vet de att flåningen utförs av en sakkunnig partner som framgångsrikt utfört detta moment många gånger tidigare. Ingen vill ta en risk med sina skinn i detta skede och det behöver man inte göra.

Varför chansa? FoxCrafts flåteam står till Din tjänst.

Vill du veta mera om flåning från FoxCraft kan du kontakta oss på tel. 040 965 4214 eller via vår hemsida.