Pälsning av räv

FoxCraft är finlands största pälsningscentral för räv och 2015 hanterar vi cirka 300 000 skinn. Vår styrka är vår erfarenhet och vårt noggranna kvalitetsarbete. FoxCraft är familjeägt och en oberoende aktör inom pälsbranschen.

fc-mini

EN OBEROENDE PÄLSNINGSPARTNER

FoxCraft är 100 % familjeägt och en oberoende partner inom pälsningsbranschen. Vi är stolta över att alltid stå på och vid farmarens sida.

fc-mass-mini

KVALITET OCH UTVECKLING

Varje skinn som passerar vårt produktionsflöde registreras vid processen alla olika delar. Uppföljningen är en grundpelare i vårt kvalitetsarbete. FoxCraft är också en frontfigur inom utvecklingen av ny teknologi för pälsbranschen.